Vijčano ekscentrične pumpe (mono pumpe)

Naša se tvrtka od samog osnutka 1984. godine bavi  izradom rezervnih dijelova ( rotora, statora, gumenih mandžeta za kardane te po potrebi i ostalih dijelova pumpi ) za sve u svijetu poznate proizvođače mono pumpi.  Ujedno smo i vlasnici tvrtke “ Jedinstvo-pumpe “ d.o.o. koja se bavi  proizvodnjom, servisiranjem i montažom kompletnih mono- pumpi. Budući da na području izrade,  primjene i održavanja mono pumpi imamo dugogodišnje iskustvo možete  nam se s povjerenjem obratiti  u slučaju da trebate novu pumpu, rezervne dijelove, servis pumpe ili samo savjet

Princip rada

Rad vijčano ekscentričnih pumpi baziran je na Moineau – ovom principu. Taj princip njihova rada koji je izumio francuski profesor Reneu Moineau zasniva se na geometrijskom obliku i odnosu dva osnovna elementa svake vijčano ekscentrične pumpe, a to su rotacioni element ( rotor ) i nepomični element ( stator ).  Drugim riječima, vijčano ekscentrična pumpa se sastoji od samo jednog osnovnog rotirajućeg elementa, metalnog ( neelastičnog ) rotora koji pogonjen od strane odgovarajućeg elektromotora izvodi rotaciono gibanje unutar elastomernog ( elastičnog ) statora.   

Stator vijčane pumpe

Stator u presjeku

Rotor vijčane pumpeRotor

Stator i rotor vijčane pumpe

Stator i rotor u sklopu

Rotor ima oblik jednovojne zavojnice i u svim uobičajenim slučajevima je načinjen od metala, dok je stator formiran kao dvovojna zavojnica sa dvostrukim usponom rotora i u većini slučajeva je od elastomera. Interferencija ( kompresija ) između rotora i statora u radu dovodi do stvaranja više zatvorenih ( zabrtvljenih ) komora koje se nazivaju šupljine. Akcija pumpanja se postiže ekscentričnom vrtnjom rotora unutar statora. Fluid ulazi u šupljinu formiranu na ulazu te se progresivno kreće kroz nju prema izlazu. Rezultat je pozitivno, nepulsirajuće strujanje koje je direktno proporcionalno brzini vrtnje rotora pumpe. Interferentni odnos rotora i statora pri radu je kritično važan za pravilan rad vijčano ekscentrične pumpe. Drugi važan čimbenik koji utječe na pravilnost rada pumpe u praksi je izbor odgovarajućeg materijala statora i radne temperature medija koji se transportira pumpom. Konstrukcija vijčano ekscentrične pumpe omogućava pumpanje u oba smjera, tj.  usis medija u pumpu može biti  na ulazu ili na izlazu pumpe što se postiže promjenom smjera vrtnje rotora. 

I slučaj pumpanja – ulaz medija u sredini pumpe

Stator i rotor vijčane pumpe

II slučaj pumpanja – ulaz medija na kraju pumpe

Stator i rotor vijčane pumpe

Konstrukcijska građa vijčano ekscentrične pumpe                                           

Osnovni konstrukcijski elementi svake vijčano ekscentrične pumpe prikazani su  shematski na donjoj slici.


Shematski prikaz vijčane pumpe 

Statore proizvodimo u širokom spektru materijala ( prirodne ili sintetičke gume, razne vrste krutih plastika, itd. ). Brtve su integralni dijelovi statora kod deformabilnih materijala. Rotore izrađujemo u širokom rasponu čeličnih materijala ( alatni čelici, nehrđajući čelici, kromirani čelici, itd. ). Konstrukcija je riješena na način da se u slučaju potrebe zamjene dotrajale brtve osovine, osovina ne mora skidati sa pumpe, već se skida samo kardanski zglob što znatno olakšava i ubrzava održavanje pumpe. Pravilna konstrukcija kardanskog zgloba ima presudan utjecaj na pouzdanost i radne troškove pumpe. Odabir odgovarajućeg kardana koji će biti ugrađen u pumpu ovisi o mnogim faktorima koji se prethodno trebaju razmotriti, a to su: radni uvjeti pumpe, otpornost materijala, temperatura i tlak transportiranog medija te uvjeti podmazivanja.

Rezervni dijelovi vijčano – ekscentričnih pumpiShematski prikaz vijčane pumpe

Rezervni dijelovi vijčano – ekscentričnih pumpi

Primjena vijčano ekscentričnih pumpi

Vijčano – ekscentrične pumpe su kompaktne i snažne. Dostupne su raznih snaga i raznih kombinacija materijala. Dokazale su se u praksi kao optimalno rješenje za transfer fluida u kemijskoj i petrokemijskoj industriji, prehrambenoj industriji, kozmetičkoj industriji, industriji papira i svugdje ondje gdje je transportirani medij previskozan, odnosno ima preloše karakteristike strujanja da bi se mogao crpsti nekim drugim tipom pumpe.

Područja primjene:

HRANA/FARMACIJA

 • Čokolade
 • Pića
 • Šećer
 • Biljna ulja
 • Kozmetika

KEMIKALIJE

 • Boje i lakovi
 • Adhezivi
 • Ljepila

OTPAD I OTPADNE VODE

KAŠASTE MASE I INDUSTRIJA PAPIRA

Prednosti korištenja VEP pumpi:

 • niski stupanj razvijanja unutarnjeg trenja u tekućini prilikom strujanja
 • nepulsirajuće kontinuirano strujanje medija
 • protok koji je proporcionalan brzini vrtnje rotora pumpe
 • sposobnost pumpanja medija vrlo visoke vizkoznosti
 • samopunjenje
 • mogućnost pumpanja pri niskim, srednjim i visokim tlakovima
 • niska razina razvijene buke pri radu ( miran i tih rad )
 • reverzibilnost rada pumpe ( pumpanje jednako djelotvorno u oba smjera )
 • jednostavna konstrukcija
 • jednostavno održavanje
 • prikladne za raznovrsne primjene