Savijanje šipki i cijevi

Savijanje je postupak obrade metala bez skidanja čestica kod kojeg se ravna cijev savija za određeni kut.

Svojim strankama smo u mogućnosti ponuditi precizno savijanje šipki i cijevi raznih profila i dimenzija prema nacrtu ili uzorku te ugradnja priključaka i spojnica na iste.