Galvanizacija

Naša je tvrtka 2005.godine kupnjom pogona i tehnološke opreme za postupke galvanizacije započela sa vršenjem usluga nanošenja metalnih prevlaka na predmete te danas predstavljamo jednu od vodećih tvrtki  u Republici Hrvatskoj na tom području.

GALVANIZACIJA ( GALVANOTEHNIKA ) je skup elektrokemijskih postupaka za nanošenje metalnih slojeva na površinu nekog predmeta. Predmet spojen s negativnim polom izvora istosmjerne struje ( katoda ) uranja se u kupku koja sadrži otopinu soli ( elektrolit ) one kovine kojom se se predmet želi obložiti.

Anoda, najčešće građena od iste kovine, također je uronjena u kupku i spojena na pozitivan pol izvora. Zatvaranjem kruga istosmjerne struje zbivaju se elektrolitičke reakcije: na anodi kovina otpušta elektrone (anodno otapanje) i u obliku pozitivnih iona (kationa) prelazi u otopinu te putuje do katode, gdje prima elektrone i na njoj se izlučuje (katodno taloženje). Ako se postupak provodi s netopljivom anodom, istaloženi se kationi nadoknađuju dodavanjem elektrolita.

galvanizacija

Površinska obrada metala u našem pogonu galvanizacije sastoji se od specifičnih tehnoloških procesa raspoređenih u posebne linije za obradu metalnih predmeta koji sadrže niz postupaka pripreme, nanošenja slojeva metalnih prevlaka te završnu obradu materijala.

Temeljni tehnološki procesi galvanizacije koje vršimo u našem pogonu su:

 • GALVANSKO CINČANJE
 • GALVANSKO KOSITRENJE
 • GALVANSKO NIKLANJE
 • TVRDO KROMIRANJE
 • POSEBNI PROCESI ZA ZAVRŠNU OBRADU MATERIJALA

             ( odmašćivanje, elektropoliranje i eloksiranje aluminija , žuto paljenje bakra, bijelo paljenje aluminija)

U galvanskim procesima koristimo kemikalije i razne dodatke renomirane svjetske tvrtke ATOTECH čija kemijska tehnologija i iskustvo na tom području jamči najvišu razinu kvalitete nanešenih slojeva metalnih prevlaka.

GALVANSKO CINČANJE – naziva se još i hladno cinčanje, a sastoji se od elektrolitskog prevlačenja metalnih površina cinkom u svrhu antikorozivne zaštite osnovnog metala.

Koristimo tehnologiju slabo kiselog kloridnog cinka, odnosno cinčanja u slabo kiselom cink elektrolitu. Prevlake cinka nanešene ovim postupkom cinčanja odlikuju se visokim sjajem i dobrom korozionom postojanošću, a moguće je cinčati predmete od niskolegiranih i legiranih čelika, sivog lijeva, mesinga, bakra i bakrenih legura.

Ovisno o dimenzijama i karakteristikama predmeta, cinčanje se izvodi na dvije linije:

   LINIJA Zn bubanj

 • koristi se za cinčanje sitnih predmeta i rasute robe (sitnih vijaka,matica,pločica i sličnog)
 • kapacitet ( nosivost ) bubnja je 40-50 kg
 • debljina nanešenog sloja ovom linijom obično je u granicama 5-12 μm

    LINIJA Zn ovjes

 • koristi se za cinčanje krupnijih i težih predmeta
 • debljina prevlake cinka ovom linijom kreće se u granicama 5-20 μm
 • veličina predmeta koju možemo cinčati na nosačima je uvjetovana

    dimenzijama kade, a one su:

 L=              H=                Š=

Da bi istovremeno poboljšali izgled i korozionu otpornost cinčanih prevlaka, nakon cinčanja prevlake se još i kromatiraju ( pasiviziraju ). Kod tog se postupka po površini cinka izlučuje tanki sloj kroma. U mogućnosti smo vršiti slijedeće pasivizacije:

 • plava trovalentna pasivizacija Cr (III)
 • žuta pasivacija
 • crna pasivacija

Cijena cinčanja nije fiksna i ovisi o više parametara te se formira na temelju izgleda i karakteristika komada, težine komada, tražene debljine prevlake cinka, vrste pasivacije, itd.

                                                              SLIKE.

GALVANSKO KOSITRENJE – postupak hladnog kositrenja koji se sastoji od elektrolitskog prevlačenja metalnih površina kositrom. Za rad se koriste 99,99 % kositar anode, a postupak se provodi u kadama s elektrolitom za sjajno kositrenje.  

Prevlake kositra su sjajne, mekane i dobra su antikorozivna zaštita jer nisu porozne. Kositar je kemijski stabilan, ne tamni na zraku pa se stoga koristi u proizvodnji tzv. bijelog lima osobito namijenjenog proizvodnji limenki za industriju konzervirane hrane. Kositrene prevlake je moguće nanositi u raznim debljinama koje ovise o kasnijoj primjeni predmeta i tehničkim zahtjevima. Najviše se primjenjuje u prehrambenoj industriji jer kositar s organskim kiselinama ne stvara otrovne spojeve ( u izradi kuhinjskog pribora, aparata prehrambene industrije, dijelova hladnjaka i sličnih proizvoda ) kao i u elektro i elektroničkoj industriji ( bakarni kontakti, bakrene trake, stopice i elektronički elementi ). Zbog antifrikcijskog djelovanja kositrenih slojeva često se elektroplatiraju kositrom i klizne površine ( npr. klizni ležajevi i stapovi motora ). Moguće je kositriti čelik, bakar i mjed.

Ovisno o dimenzijama i karakteristikama predmeta, kositrenje se izvodi na dvije linije:

   LINIJA Sn bubanj

 • koristi se za kositrenje sitnih predmeta  
 • kapacitet ( nosivost ) bubnja je 40-50 kg
 • debljina nanešenog sloja ovom linijom obično je u granicama 6-12 μm

   LINIJA Sn ovjes

 • koristi se za kositrenje krupnijih i težih predmeta
 • debljina prevlake kositra ovom linijom kreće se u granicama 6-20 μm
 • veličina predmeta koju možemo kositriti na nosačima je uvjetovana

    dimenzijama kade, a one su:

L=              H=                Š=

 SLIKE

GALVANSKO NIKLANJE – postupak galvanskog niklanja sastoji se od elektrolitskog prevlačenja metalnih površina niklom. Za rad koristimo pločaste 99,99 % nikal anode. Postupak izvodimo u kadi s elektrolitom za sjajno niklanje predmeta u bubnju i na ovjes, a sastoji se od prolaza istosmjerne struje kroz dvije elektrode uronjene u vodljivu otopinu niklovih soli. Tok struje dovodi do otapanja niklove anode i prekrivanja katode ( predmeta ) s niklom.

Galvanske prevlake nikla imaju dobra mehanička svojstva i lijep izgled koji se odlikuje visokim sjajem. Debljina slojeva je jednolična te je moguća naknadna obrada prevlaka. Primjenjuje se u zaštiti tehnički važnih metala od korozije, a veliku primjenu ima u kemijskoj i prehrambenoj industriji. Osim zaštite uređaja i aparatura na ovaj način se sprečava i kontaminacija hrane i kemikalija produktima korozije. Elektroplatiranje niklom provodi se i u dekorativne svrhe. Prevlaka sjajnog nikla odlična je podloga za postupak dekorativnog kromiranja.  Moguće je niklati čelik, bakar i mjed.

Ovisno o dimenzijama i karakteristikama predmeta, niklanje izvodimo u bubnju ili na ovjes:

            Ni bubanj

 • koristi se za niklanje sitnih predmeta  
 • kapacitet ( nosivost ) bubnja je 10-20 kg
 • debljina nanešenog sloja ovom linijom obično je u granicama 6-12 μm

             Ni ovjes

 • koristi se za niklanje krupnijih i težih predmeta
 • debljina prevlake nikla ovom linijom kreće se u granicama 6-15 μm
 • veličina predmeta koju možemo kositriti na nosačima je uvjetovana

    dimenzijama kade, a one su:

L=              H=                Š=

                         SLIKE.

TVRDO KROMIRANJE – za razliku od dekorativnog kromiranja, ovaj se postupak tvrdog kromiranja često još naziva i tehničkim kromiranjem. Tvrdo kromiranje je postupak kojim se na površinu predmeta nanosi tvrdi sloj kroma pa postojeća površina predmeta postaje tvrđa. Nanašanje tvrdog sloja kroma vrši se elektrolitskim putem, tj. on se izlučuje iz posebno sastavljenih kupki i pod posebnim uvjetima ( velikim jakostima struje i velikim temperaturama kromne kupke ).

Zbog svojih specifičnih karakteristika, tvrdo kromiranje ima široku primjenu u raznim granama industrije. Prevlake dobivene ovim postupkom odlikuju se:

 • vrlo visokom tvrdoćom od 700 do 1100 HV ( Vickersa ), odnosno 60-70 HRC ( Rockwella )
 • enormnom otpornosti na habanje
 • visokom korozionom zaštitom
 • niskim koeficijent trenja
 • niskom silom prianjanja

Debljina tvrde kromne prevlake varira od 0,005 – 0,6 mm. Debljina od 0,05 mm je najčešće u praksi primjenjivana tvrdo-kromna prevlaka za većinu vrsta alata i strojnih dijelova dok ukoliko predmeti nisu izloženi velikom naprezanju na udar i savijanje, kromna prevlaka može biti veća i deblja od 0,5 mm.

Treba napomenuti da se prevlake debljine do 0,05 mm mogu raditi na mjeru, a prevlake iznad 0,05 mm zahtijevaju brušenje nakon tvrdog kromiranja kako bi se dobila glatka i jednolika tvrdo kromirana površina.

PODRUČJA PRIMJENE TVRDOG KROMA:

- reparatura istrošenih ( pohabanih ) strojnih dijelova ( osovina, klipova, valjaka, alata, itd. )

  ( naime, istrošeni kao i pod mjeru brušeni komadi mogu se tvrdim kromiranjem pojačati na mjestima gdje je to potrebno, odnosno povećati im tvrdoću i tako ih ponovno osposobiti za upotrebu čime se postižu velike uštede materijala i troškova ).

- nanašanje tankih slojeva tvrdog kroma na rezne alate čime se poboljšava rezna sposobnost alata ( brzine rezanja ) i produljuje njegov vijek i izdržljivost

- mat kromiranje mjernih skala ( nakon pjeskarenja skala i mjerne opre, kromiranjem u kupci za tvrdi krom dobiva se kvalitetna mat prevlaka kroma ).

Cijena tvrdog kromiranja nije fiksna i varira o više čimbenika  ( veličine površine koja se kromira, debljine sloja tvrdog kroma koji treba nanijeti, složenosti pripreme komada za kromiranje, itd. )

Pošto pored tehnologije tvrdog kromiranja posjedujemo i strojnu obradu ( uključujući i brušenje ) kod nas možete u potpunosti riješiti problem istrošenog ili oštećenog strojnog dijela.

                                                            SLIKE.

POSEBNI PROCESI ZAVRŠNE OBRADE METALA

   Odmašćivanje – u perkloretilenu kojim svojim kemijskim svojstvima pospješuje otapanje masnih naslaga i drugih nečistoća.

   Linija elektropoliranja i eloksiranja aluminija

   U našem pogonu posjedujemo liniju za galvansku zaštitu aluminija koja se sastoji od   odmašćivanja, elektropoliranja i eloksiranja aluminijskih predmeta.

Nakon odmašćivanja, aluminijski se predmeti prenose u kadu za elektropoliranje čime se postiže visoki sjaj elektropolirane površine. Tako predobrađeni komadi idu na eloksiranje kojim se na površinu predmeta elektrokemijskim putem nanosi aluminijev oksid ( Al2O3 ), tzv. eloksal u prirodnoj boji aluminija koji ima ulogu zaštite aluminija od korozije i vanjskih utjecaja.

Debljina nanešenog sloja alumijevog oksida kreće se u granicama od 6-20 μm.

Veličina predmeta koje možemo elektropolirati i eloksirati određena je dimenzijama kada  koje iznose:

L=              H=                Š=

  Žuto paljenje bakra – postupak kemijskog čišćenja bakra. Vrši se ili kao predobrada predmeta od bakra ili kao konačna dekorativna obrada kojom se bakar posvijetli i zaštiti od oksidacije.

 

  Bijelo paljenje aluminija – postupak kemijskog čišćenja i izbjeljivanja aluminija.